Stropní konstrukce

Suchá aplikace materiálu volným pneumatickým zafoukáním.

Tato metoda umožňuje jeden z nejrychlejších a zároveň nejspolehlivějších způsobů zateplení stropní konstrukce.

Materiál je za pomoci aplikačního stroje dopravován do půdního prostoru a zde je ho možno uložit do stávající stropní konstrukce nebo aplikovat volně pokud je půda nepochozí.

Pro vstup do konstrukce postačuje například odtržení jednoho záklopového prkna a následně lze konstrukci vyplnit až do vzdálenosti 4 m. Při aplikaci touto metodou je možno snadno měnit aplikovanou tloušťku izolace a zároveň izolovat bez tepelných mostů.